Tradice postních modlitebních řetězců vznikla v naší farnosti v době covidové. Mnozí z vás si jistě pamatujete každotýdenní modlitební nasazení celé farnosti pojmenované Modlitby osmi vrchů. Modlili jsme se za různé oblasti lidského působení, aby do nich proniklo Boží království a hodnoty (rodiny, školství, politika, církev, umění a sport,…).

Letošní modlitební maraton bychom chtěli modlitebně zaměřit dvěma směry. Zveme vás tedy k společným modlitbám za mír a obnovení dobrých vztahů mezi státy, které jsou aktuálně ve válce nebo jsou válkou ohroženy. Zveme vás ale i k modlitbám za naše farní společenství, abychom se společně mohli potkat s Boží láskou, která bude proměňovat naše srdce, bude nás sytit a uzdravovat naše vztahy s Bohem, lidmi i sebou samými.

Dvacetičtyřhodinový modlitební maraton bude probíhat od pátka 1. 3. od 18 hod. do soboty 2. 3. 18 hod. Cílem je, aby se na každou hodinu zapsal alespoň jeden člověk, který se bude (jakýmkoli způsobem) modlit za dva výše popsané úmysly.

Tabulka pro zapisování je k dispozici v obou kostelích, komunitním centru a zde. Stačí do ní zapsat své jméno.