Legio Mariae

Legio Mariae

Setkávání Mariiny legie - v pátek v 16 hod. (během postní doby od 15,30 hod.) v atelieru Komunitního centra (místnost nad dílnou), 
kontakt Jiřina Nováková: 608 550 728 

 

 

V současnosti u naší církvi působí poměrně velké množství různých laických organizací, hnutí a komunit. Mariina legie patří k těm starším, které již mají určitou tradici.
Mariinu legii založil ji před 84 lety zbožný muž, Frank Duff. Národností byl Ir. Provázela ho palčivá touha udělat něco pro to, aby byl Bůh v jeho okolí a ve světě více milován. To byla základní myšlenka, která jej nakonec dovedla až k založení Mariiny legie, a snaha o naplnění této myšlenky tvoří podstatu a smysl existence naší organizace dodnes.
Mariina legie se velmi rychle rozšířila po celém Irsku a pak i po celém světě a získala si respekt. Pověst o ní se donesla brzy až do samotného Říma. Mariina legie dostávala postupně pozdravná poselství a požehnání od všech papežů, kteří byli na Petrově stolci od doby jejího založení až dodnes. Náš zakladatel dostal řadu vnuknutí od Ducha Svatého, jak spojit dva cíle Legie - posvěcování svých členů a apoštolát - tak, aby přinášely plody, a jaké metodiky k tomu použít. Originalita jeho myšlenek a úspěchy Mariiny legie vedly k tomu, že náš zakladatel byl jmenován laickým poradcem II. Vatikánského koncilu, kde koncipoval dokument o apoštolátu laiků.

 

legio_mariae

 

Mariina legie má dva cíle:
Jednak chce pomáhat svým členům v růstu ve víře a jednak chce o naší víře svědčit v našem okolí. Řada dnes existujících komunit má podobný program. Pro Mariinu legii je příznačné to, co nese již ve svém názvu: svým vztahem k Matce našeho Pána, k Panně Marii. Legionáři pěstují hluboký a vřelý vztah k naší Nebeské Matce, dělají vše s Ní, s Její pomocí a pod Jejím vedením. Naplňování obou cílů Legie se proto děje prostřednictvím Panny Marie a s Její velkou pomocí. Schůzky Mariiny legie mají pevný řád. Každý legionář rád potvrdí, že tento řád je velmi prospěšný. Velmi účinně totiž brání tomu, aby se schůzka nerozpadla v bezbřehé povídání nebo aby se nestala tribunou nějakého povídálka, který se rád poslouchá. Asi polovina času naší schůzky je využita k modlitbě, a to včetně modlitby Posvátného růžence - modlitby, která je Panně Marii nejvlastnější. Další části schůzky jsou vyhrazeny např. pro duchovní četbu a studium. Nechybí ani krátká promluva kněze, tzv. "allocutio". Žádná skupina Mariiny legie nesmí totiž být bez duchovního vůdce, kterým je kněz.
Závazky, které na sebe legionář bere svým vstupem do Legie, nejsou nikterak velké: dochází jednou týdně na schůzku prezidia, jejíž délka by neměla přesáhnout půldruhé hodiny, po určitém přípravném období vykoná - pokud možno ještě s některým spolubratrem - malý apoštolát v rozsahu asi dvou hodin týdně, a to v době, kterou si sám určí, a konečně se každý den pomodlí krátkou modlitbu, jejímž základem je "Magnificat" Panny Marie - "Velebí má duše Pána".
Většina legionářů začíná svůj apoštolát tím, že někomu ve svém okolí nabídne medailku Neposkvrněného Početí, tzv. "Zázračnou medaili", a případně o ní něco sdělí, jejím původ nebo vysvětlí, co znamenají jednotlivé symboly, které jsou na ní vyobrazené. A to je totiž již takový malý rozhovor o víře, který je možno při dalších kontaktech dál rozvíjet. Vyspělejší legionáři chodí navštěvovat nemocné do nemocnic nebo starší občany do domovů důchodců, také vyučují malé děti náboženství a připravují je na přijetí svátostí apod. Jsme přesvědčeni, že o potřebnosti Mariiny legie zvláště v našich podmínkách není třeba pochybovat, vždyť v naší zemi dnes vyrůstá již třetí generace bez Pána Boha. Právě Mariina legie má zde nezastupitelnou úlohu proto, že se často dostane tam, kam kněz nemá běžně přístup. Přicházíme k lidem, kteří nikdy neměli možnost se něco dozvědět o Pánu Ježíši a o jiných životních hodnotách, než materiálních. A přicházíme k těmto lidem s Pannou Marií, Matkou našeho Pána. Snažíme se znovu v naší zemi rozšiřovat a budovat úctu k Ní, připomínat ji tam, kde vymizela, kde upadla v zapomnění. Mnozí z nás dnes sní o nové evangelizaci naší země. My v Mariině legii jsme přesvědčeni, že s Pannou Marií, pod Jejím vedením a ochranou nezůstane jen při snění, ale že se to stane realitou. Srdečně zveme všechny zájemce, přijďte se mezi nás podívat. O Mariině legii se totiž těžko píše a vypráví, je nejlépe ji přímo vyzkoušet!