Výuka náboženství

Výuka náboženství

 

*  ZŠ Hostivař -  úterý (od 13. hod.)

        kontakt bratr Andrzej Žák, tel.: 731 094 086

 

*  Předškoláci, prvňáci a druháci - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt Marie Hlaváčková, tel.: 777 597 095

*  Malé děti s rodiči (3 - 5 let) - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt Blanka Čechová, tel.: 776 394 489

*  Příprava dětí ke svátostem (2. a 3. třída) - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

    kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081

*  Děti, které chodí již ke svátostem - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt bratr Andrzej Žák, tel.: 731 094 086 

 Příprava rodin s dětmi ke křtu, dospělých ke křtu a příprava k biřmování  -  dle dohody

        kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081