Aktuality/Ohlášky

Aktuality/Ohlášky

AKTUALITY 


 • V letních měsících se nebude konat pondělní mše sv. v Hostivaři a nedělní mše sv. v 18 hod. v Záběhlicích.
 • O čem je mše sv.: úvodní komentáře ke mši svaté zde
 • Přihlašování na Farní pouť do Polska u o. Andrzeje Siejaka ([email protected])
 • Kurz Alfa informace zde
 • Tabulka k roznosu letáků a pozvánek na Kurz Alfa 2024 zde
 • Aktuální Farní listy jsou k dispozici zde
 •  
 
OHLÁŠKY NA NEDĚLI 9. 6. 2024
 • Z liturgického kalendáře: v úterý 11. 6. je Památka sv. Barnabáše, ve čtvrtek 13. 6. je Památka sv. Antonína z Padovy
 • Změny v bohoslužbách: ve čtvrtek 13. 6. bude mše. sv. v Hostivaři spojená s Fatimskou pobožností mimořádně už v 17 hod. Tichá adorace bude od 16,30 hod. V letních měsících se nebude konat pondělní mše sv. v Hostivaři a nedělní mše sv. v 18 hod. v Záběhlicích.
 • Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se aktivně nebo modlitbou zapojili do oslav Božího těla, Farního dne a do Noci kostelů
 • V neděli 9. 6. od 19 hod. zveme do farní stodoly na divadelní představení ochotnického souboru BEZVADIVADLO: Píseček. Více info na letácích a webu farnosti.
 • Ve středu 12. 6. od 18,00 hod. se bude konat společné poslední setkání mládeže 10+ a 13+. Na programu je mše svatá na poděkování za uplynulý společný rok, následuje grilování na farní zahradě.
 • Poslední náboženství letošního školního roku se bude konat ve čtvrtek 13. 6. Děti a jejich rodiče zveme na společnou mši svatou v 17 hod. v hostivařském kostele. Po ní bude následovat setkání v zahradě s opékáním, případně zmrzlinou podle počasí. 
 • Od 21. do 23. 6. od 10 do 17 hod. se bude ve Farní stodole konat výstava děl žáků výtvarného oboru ZUŠ Hostivař. Vernisáž proběhne 21. 6. v 17,00 hod.
 • Na podzim chystáme čtvrtý běh Kurzu Alfa (od 10. 10., 12 čtvrtků od 19 do 21 hod. + jedna sobota). Jde o kurz základů víry určený jednak pro ty, kteří hledají odpovědi na otázky o Bohu a víře, ale i pro věřící, kteří si chtějí svůj vztah k Bohu oživit a prohloubit. Byli bychom rádi, aby se do propagace kurzu zapojila celá farnost těmito způsoby: 1. modlitbou za lidi ve vašem okolí a jejich následným pozváním, 2. roznosem pozvánek do schránek, na nástěnky nebo veřejných institucí v místě vašeho bydliště. V kostelích a na farním webu budou k dispozici tabulky, do kterých se můžete přihlásit k roznosu pozvánek v konkrétních ulicích Prahy 10 a 15. Pozvánky budou k dispozici v kostelích a u farních koordinátorek. Prosíme také o modlitbu za celý kurz, tým i budoucí účastníky. Více informací zde a u Markéty Benešové. Děkujeme.

 
Co se děje ve farnosti v červnu:

 • V neděli 2. 6. zveme do Hostivaře na „Boží tělo“ (Slavnost těla a krve Páně) a na Farní den. Po mši sv. v 11 hod. projde starou Hostivaří modlitební průvod (za špatného počasí bude průvod kolem kostela nebo v kostele), od 13 hod. zveme na společné grilování a malý letní bazárek, ve 14 hod. na divadelní představení Teátru Pavla Šmída Táta a syn, v 17 hod. na Večer chval, kde společně poděkujeme za dar kněžství o. Karola. Děkujeme za přinesení drobného pohoštění na společný stůl.
 • V neděli 2. 6. od 17 hod. se v hostivařském kostele uskuteční koncert Patnáctky kulturní Hostivař barokní a soudobá: Trio Gratia
 • 5. a 19. 6. od 19 hod. se sejde modlitební společenství (farní stodola)
 • 7. 6. je první pátek v měsíci. V Hostivaři je mše svatá (nejen) pro rodiny s dětmi s hudebním doprovodem scholy. Po mši zveme na komunitní večeři (kom. centrum).
 • V pátek 7. 6. se bude v obou našich kostelích konat Noc kostelů. Program je na nástěnkách a farním webu. Prosíme o pozvání vašich přátel a známých. V Hostivaři bychom ještě uvítali pár pomocníků, kteří by na místě pomohli s oslovováním příchozích v kostele i před ním, pomoc v kavárně, ve stánku s Kurzy Alfa nebo napečením buchty. Na čtvrtek 6. 6. od 15 hod. hledáme pomocníky s nošením stolů a skládáním stanů v Hostivaři.  Více informací u Markéty Benešové (tel: 731 124 099). Děkujeme
 • 9. 6. od 10,30 hod. zveme děti, které rádi čtou na nácvik liturgického čtení dětí. Nutnost přihlásit se předem u Marie Hladíkové ([email protected]) (kom. centrum).
 • V neděli 9. 6. od 19 hod. zveme do farní stodoly na divadelní představení ochotnického divadla BEZVADIVADLO Píseček (komedie o výchovných stylech dnešní doby určená spíše pro dospělé než pro děti). Více informací na letácích a farním webu.
 • 9. 6. od 18,30 hod. se sejde pastorační rada farnosti (kom. centrum)
 • 11. 6. od 20 hod. se bude konat Setkání mužů (kom. centrum)
 • Poslední setkání mládeže 10+ a 13+  bude společné ve středu 12. 6. od 18,45 hod. Na programu je mše svatá na poděkování za uplynulý společný rok, následuje grilování na farní zahradě
 • 12. 6. od 19 hod. se koná Setkání nad Písmem (kom. centrum)
 • Poslední náboženství letošního školního roku se bude konat ve čtvrtek 13. 6. Děti a jejich rodiče zveme na společnou mši svatou v 17 hod. v hostivařském kostele. Po ní bude následovat setkání v zahradě s opékáním, případně zmrzlinou podle počasí. 
 • 13. 6. od 18 hod. se v hostivařském kostele koná Fatimská pobožnost
 • 13. a 27. 6. od 19 hod. se sejde Společenství mládeže 16+ (kom. centrum)
 • Od 21. do 23. 6. od 10 do 17 hod. se bude ve Farní stodole konat výstava děl žáků výtvarného oboru ZUŠ Hostivař. Vernisáž proběhne 21. 6. v 17,00 hod.
 • Termín setkání Společenství žen bude upřesněn


Výhled na prázdniny a další měsíce:

 • Farní tábor 19. - 23. 8. (přihlašování ukončeno)
 • Výprava mládeže od 10 let 29. 8 - 1. 9. (přihlašování u Pavlíny Hůrkové [email protected])
 • Konference Otcovo srdce 20. - 22. 9. (informace o konferenci budou již brzy uvedeny na našem farním webu, přihlašování bude upřednostněno našim farníkům, bude však omezeno datem, poté budou volné kapacity nabídnuty veřejnosti)
 • Pouť do Polska 27. - 29. 9. (přihlašování a info zde)
 • Kurz Alfa 10. 10. - 16. 1. (kurz základů víry určený jak pro věřící, tak pro ty, kteří se chtějí dozvědět o křesťanství a víře více, info zde, přihlašování na [email protected])
 • Seminář o evangelizaci s Michelle Moran 21. - 24. 11.