Farní knihovna

Farní knihovna

Od 28. 11. 2021 je v komunitním centru v provozu farní knihovna s duchovní literaturou pro dospělé. Otevřená bude vždy v neděli od 9 do 10,45 hod.

old-books-g75267e45d_640

 

Zveme vás do farní knihovny!
S nastávajícím adventem otevíráme farní knihovnu pro dospělé. Knihovna je prostorově omezená, budeme se proto snažit o kvalitu čtiva na úkor kvantity. Knihovní fond je zatím střídmý a z kapacitních důvodů ani neplánujeme jeho velký rozsah.

Jaké knihy si můžete půjčit?
Chtěli bychom se zaměřit na duchovní literaturu v oblasti spirituality – rozvoje duchovního života, dále nabídneme čtenářům např. rozhovory a svědectví, stejně jako beletrii s duchovním nábojem. Při pořizování nových knih rádi přihlédneme k vašim přáním.

Kde nás najdete?
Farní knihovnu, či spíše knihovní koutek najdete v 1. patře KC v místnosti s míči (cvičební místnost).

A výpůjční doba?
Zatím bychom půjčovali o nedělích v rozmezí obou mší, tedy cca od 9 do 10.45 hod. Najdeme-li další spolupracovníky, můžeme výpůjční dobu postupně rozšiřovat. S tituly naší knihovny vás budeme průběžně seznamovat v dalších číslech Farních listů. Bude nás těšit, pokud zatím ve skromné nabídce objevíte knihu, která vás potěší a přinese vám radost, povzbuzení a klid, třeba zrovna do adventní doby.

Těší se na vás Marie Zacpalová a Ivo Janota