Škola modlitby

Škola modlitby

Sv.Terezie z Avily o modlitbě řekla: „Modlitba je vztah přátelství, častý a důvěrný rozhovor s tím, od kterého víme, že nás miluje.“ Když se nám spolu s Bohem daří být v upřímném, stálém, důvěrném, láskyplném a nadějeplném dialogu, náš život nabývá úplně jiných kvalit. Dovolujeme mu tak, aby nás nesl, dáváme mu slovo a moc naše životy proměňovat. Kdysi v jedné anketě byli  věřící tázáni, zda si myslí, že se umí modlit a zda považují svou modlitbu za takovou, jaká by dle nich měla a mohla být. Zajímavé bylo, že naprostá většina dotazovaných odpověděla záporně. I my to tak často máme, často si s modlitbou nevíme rady. Máme pocit, že se modlíme málo nebo ne úplně vhodným způsobem.

Co je ale vlastně ten vhodný způsob nebo forma modlitby?

Existuje nějaký „správný“?

Jaký je ten nejvhodnější právě pro mě a můj vztah s Bohem?

 


 

 

Škola modlitby

Jde o přednášky s možností praktického vyzkoušení různých forem modliteb. Budete si moci zakusit pro vás dosud neznámé a nové modlitby a objevit hloubku těch známých.

Přednášky na sebe navzájem nenavazují. Je možné vybrat si témata, která vás zajímají.  Přednášejícími budou externí lektoři, kteří mají s danou modlitbou hluboké zkušenosti.

Přednášky se budou konat cca každé tři týdny vždy v neděli od 18 hod. v Komunitním centru Farní dvůr.

Na přednášky není třeba se předem přihlašovat.

Tematicky bychom se zaměřili na modlitbu individuální i skupinovou, modlitby liturgické, paraliturgické, s písmem, kreativní i kontemplativní...

Budeme se postupně věnovat modlitbě při mši svaté, dobře známým modlitbám jako je Modlitba Páně, růženec, korunka k Božímu milosrdenství, budeme hledat „poklady“ modlitby podle Kancionálu a Breviáře, budeme hovořit o žalmech, litaniích a dalších paraliturgických pobožnostech, rorátech, modlitbách křížové cesty, naučíme se zpytovat svědomí na konci dne pomocí examenu, využívat Bibli při modlitbě lectio divina a v ignaciánském rozjímání, budeme se bavit o modlitbě v různých spiritualitách...

Přednášky se  konají nepravidelně vždy v neděli od 18 hod. v Komunitním centru Farní dvůr nebo Farní stodole.

Na přednášky není třeba se předem přihlašovat.

Nejbližší termín: 12. 5. 2024 (téma: Modlitba a duchovní boj, přednášející o. Vojtěch Kodet, místo: Farní stodola)