Jak podpořit?

Jak podpořit?

 

Můžete nás podpořit modlitbou za farnost a kněze:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství.
Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo,
pomáhající skutek, odpuštění.
Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné,
podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné.
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky.

 

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze,
tvého služebníka a správce Božích tajemství.
Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě
a nám živou víru, žes ho poslal ty.
Učinil jsi jej naším duchovním vůdcem; dej mu ducha moudrosti a rady,
dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti,
ať pozorně nasloucháme jeho slovům.
Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými.
Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení.
Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu.
Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.

 

Můžete nás podpořit službou:

Hledáme dobrovolníky kostelníky – muže či ženy, kteří by 1x v týdnu otevřeli kostel na bohoslužbu, bohoslužbu by připravili a po mši sv. zavřeli kostel

Hledáme dobrovolníky kutily – muže šikovné a ochotné k pomoci s opravami ve farnosti

Dobrovolníky na jednotlivé akce -  kteří by se rádi ujali akcí: Noci kostelů, Betlémů, Akcí pro děti,Misijní neděle, Vázání adventních věnců apod. 

Hledáme dobrovolníky floristy – ženy, či muže, na pomoc při aranžování výzdoby v kostele sv. Jana Křtitele a Narození Panny Marie v Záběhlicích. 

Hledáme dobrovolníky na hlídání dětí na jednorázové akce (duchovní obnova, odpoledne pro manžele, apod.)

Hledáme dobrovolníky k úklidu kostela - ženy či muže, kteří by přibližně 1x za 6 týdnů uklidili před nedělí.

 

Jednorázový finanční dar:

  • na adresu: Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař , Domkářská 21/1, 102 00 Praha 15 - Hostivař 
  • na bankovní účet číslo: 0286927329/0800 - provozní, investiční a jiné náklady farnosti

Trvalý bankovní příkaz:

  • na bankovní účet číslo: 0286927329/0800

Darovací smlouva:

Po vyplnění odešlete darovací smlouvu na adresu: Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař , Domkářská 21/1, 102 00 Praha 15 - Hostivař

 

Můžete nás podpořit dědictvím, pokud si na farnost vzpomenete v poslední vůli.

 

Děkujeme Vám!