Motto Farní stodoly

Motto Farní stodoly

«Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům.»
(Žid 10, 24)

 

Farní stodola je prostorem, který slouží především farnosti k tomu, aby se zde mohla scházet, budovat společenství a prohlubovat jednotu.
 
Chceme však, aby byla prostorem, kde mohou lidé nejen z naší farnosti zakusit Boha tak, jak sami potřebují, např. skrze modlitbu, společenství, službu nebo formaci. V tom nás velmi oslovuje verš z listu Židům 10,24.
 
Rádi bychom, aby tento nový prostor stál nejen na hodnotách synodality, kterými jsou důraz na společenství a jednotu, ale také chceme, aby zde každý návštěvník mohl zakusit přijetí, bezpečí, úctu a respekt a zároveň mohl autenticky rozvíjet
svůj vztah k Bohu.
 
Chceme, aby se stodola stala místem, kde bude možné se skrze nabídku různých akcí, aktivit a programů, zejména duchovního rázu, občerstvit a nasytit dobrými věcmi. Rádi bychom, aby byla stodola také prostorem, kde se hledající mohou potkat s živým Bohem, kdy jej budou moci zakusit skrze různé evangelizační programy, akce nebo společenství. 
 
Stodola bude zároveň do určité míry otevřená aktivitám, které zde v minulosti probíhaly, příležitostně umožní realizaci takových akcí, jako jsou svatby, konference, školení, či oslavy.
 
Pokoje zbudované v patře stodoly pak nabídnou nejen nezbytné zázemí pro přednášející, či účastníky akcí, ale také budou sloužit k odpočinku těm, kteří přijedou navštívit Prahu, nebo se budou chtít na pár dní ztišit.