Pravidelné aktivity

Pravidelné aktivity

Pravidelné aktivity ve školním roce: 

 • Komunitní večeře - každý 1. pátek v KC Farní dvůr po mši sv., mše sv. je určená (nejen) pro rodiny s dětmi a je doprovázená scholou, kontakt: Pavlína Hůrková
 • Setkávání maminek s dětmi - středa od 9,30 hod., v KC Farní dvůr, kontakt: Tereza Šmídová [email protected]
 • Mše sv. pro rodiny s dětmi v neděli od 11 hod. v Hostivaři, vždy 1. neděli v měsíci s doprovodem hostivařské scholy
 • Dětský klub Rybičky - úterý, čtvrtek od 8,30 do 12,30 hod. v KC Farní dvůr, kontakt: Marta Patáková, tel. 734 500 714, [email protected] 
 • Hostivařská schola - každý 1. pátek od 16,30 a 1. neděli od 9,30 hod. v hostivařském kostele, kontakt Markéta Benešová, [email protected], tel: 602 832 519
 • Výuka náboženství v několika skupinkách (viz dále), kontakt pater Karol Matlok, tel: 732 340 081 
 • Setkávání ministrantů a kandidátů na ministranty - občasně, kontakt br. jáhen Andrzej Žak
 • Farní káva - v neděli po ranní mši sv. v Hostivaři 
 • Setkávání Mariiny legie - v pátek v 16 hod. (v postní době v 15,30 hod.) v atelieru Komunitního centra, kontakt Jiřina Nováková: 608 550 728 
 • Kurz Alfa - další běh je plánován na září 2024 (přihlašovat se je možné na [email protected])
 • Setkávání BETA (navazuje na Alfu) - ukončeno
 • Seminář Život v Duchu - každý čtvrtek od 19 hod.  (od 5. 10.)
 • Škola modlitby - každou třetí neděli (viz. kalendář) od 18 hod. v KC Farní dvůr, kontakt Markéta Benešová: tel: 602 832 519, [email protected]
 • Fatimská pobožnost - každý večer 13-tého v měsíci v návaznosti na večerní mši sv. v hostivařském kostele
 • První  soboty v měsíci - vždy od 8 hod. v hostivařském kostele
 • Moderovaná modlitební adorace (večery chval) - každé úterý po večerní mši sv,. ( v 18,45 hod.) v hostivařském kostele
 • Setkání nad Písmem a životem církve - měsíčně, viz. kalendář, v KC Farní dvůr, kontakt J. Mátlová, tel: 605 741 392 
 • Bible pro začátečníky - vždy v pondělí od 19 hod. v KC Farní dvůr, kontakt Vlata Rosická tel: 603 979 343, [email protected]
 • Setkávání mládeže 10+ - vždy 3. středu v měsíci od 19 hod v KC Farní dvůr, kontakt Jarda Hůrka, tel: 733 698 713 
 • Setkávání mládeže 13+ - vždy 2. středu v měsíci od 19 hod v KC Farní dvůr, kontakt Jarda Hůrka, tel: 733 698 713 
 • Setkávání mládeže 16+ - každý druhý čtvrtek od 19 hod., kontakt br. Andrzej Zak, tel: 731 094 086 
 • Setkávání ministrantů liturgické služby - každý 1. pátek v měsíci v 17 hod., kontakt o. Andrzej Siejak, tel: 605 594 226, e-mail:[email protected])
 • Setkání mužů – každé 2. úterý v měsíci od 20 hod. v KC Farní dvůr, kontakt: Petr Hlaváček, [email protected] 
 • Setkávání žen - každé 4. úterý v měsíci v od 19 hod. KC Farní dvůr, kontakt: Alica Šefčíková
 • Zdravotní cvičení - každý čtvrtek od 16,30 hod., v KC Farní dvůr, kontakt Jana Mátlová, tel: 605 741 392  
 • Tvořivý klub - jedna středa v měsíci od 19 hod.  v KC Farní dvůr, kontakt Hana Krusberská, e-mail: [email protected], tel. 776 632 613 
 • Židovské tance- vždy v úterý od 16,15 hod. v KC Farní dvůr, kontakt Markéta Benešová (tel: 602 832 519, [email protected])
 • Lidé ohrožení bezdomovectvím - průběžně

Není-li uveden u aktivity kontakt, lze kontaktovat patera Karla Matloka (tel.: 732 340 081) nebo Markétu Benešovou (tel: 602 832 519, [email protected])

 

 

Výuka náboženství:

 


*  ZŠ Hostivař   -   úterý (od 13. hod.)

        kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081       

*  Předškoláci, prvňáci a druháci - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt Marie Hlaváčková, tel.: 777 597 095

*  Malé děti s rodiči (3 - 5 let) - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt Blanka Čechová, Pavlína Hůrková, tel.: 776 394 489

*  Příprava dětí ke svátostem (2. a 3. třída) - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

       kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081

*  Děti, které chodí již ke svátostem - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt bratr Andrzej Žak, tel.: 731 094 086    

 Příprava rodin s dětmi ke křtu, dospělých ke křtu a příprava k biřmování  -  dle dohody

        kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081

 

 

* Mše sv. v Domově důchodců: první a třetí čtvrtek v měsíci v 15.00 mše sv. -  Adresa: Praha 10, Záběhlice Sněženková 2973/8 

* Mše sv. v Domově seniorů: druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v 15.00 mše sv. -  Adresa: Praha 10, Zahradní město Zvonková 2906/6