Rádi bychom vás pozvali na víkendovou duchovní obnovu o Boží Otcově lásce.

Setkání bude zaměřeno na zakoušení Boží Otcovské lásky, dobroty, odpuštění a přijetí identity Božích synů a dcer.

Poslání služby Otcova srdce je přinášet  lidem v ČR všech generací poselství o Bohu jako milujícím Otci, jehož zakoušená láska proměňuje srdce a uzdravuje vztahy. Služba zprostředkovává cestu ze srdce sirotka k srdci syna a dcery a nese poselství o smíření a jednotě Božích dětí.

Tým Otcova srdce svědčí o tom, že poselství o Lásce proměňuje životy. Skrze každého jednotlivce, kterého se dotkla Boží Otcova láska, začíná změna rodiny, církve a celého národa. Proměna je možná skrze proměněná srdce.

Svědectví účastníků si můžete přečíst zde.

Kdy: 20. - 22. 9. 2024

Kde: Farní stodola + Komunitní centrum 

Přihlašování: https://forms.gle/vNHHoF6K6465by4NA

Program: 

Pátek 20. 9. 2024
17,30 – 18,30 Registrace
18,30 – 19,00 Úvod a představení týmu Otcova srdce
19,00 – 19,30 Chvály
19,30 – 20,30 Téma 1 – Změna je možná a začíná v srdci
20,30 Modlitba


Sobota 21. 9. 2024
9,00 – 9,30 Chvály
9,30 – 10,30 Téma 2 – Návrat domů
10,30 – 11,00 Modlitba objetí nebeským Otcem
11,00– 11,30 Přestávka
11,30 – 12,30 Téma 3 - Otcovské a mateřské srdce Boha Otce
12,30 – 13,00 Modlitba
13,00 – 14,30  Oběd
14,30 – 15,30 Téma 4 – Hněv a odpuštění
15,30 – 18,00 Osobní modlitební služba
18, 15 –19, 30 Večeře
19,30 – 20,00  Chvály
20,00 – 21,00 Téma 5 – Jednota v rozmanitosti obdarování


Neděle 22. 9. 2024
8,00 Mše svatá
9,00 – 9,30 Chvály
9,30 – 10,30 Téma 6 – Sirotek a syn
10,30 – 11,00 Modlitba
11,00 – 11,30 Přestávka
11,30 – 12,30 Svědectví
12,30 – 13,00 Závěr
13,00  Oběd

Pro více informací o akci nebo k přihláškám kontaktujte: [email protected]