V sobotu 18. 5. od 18 hod. v předvečer Slavnosti Seslání Ducha Svatého zveme do hostivařského kostela na Svatodušní Vigilii.

Na programu bude:

  • Mše sv.
  • První nešpory Slavnosti Seslání Ducha Svatého
  • Promluva, svědectví
  • Modlitby chval
  • Žehnání
  • Modlitby za vylití Ducha Svatého
  • Závěrečné agapé ve Farní stodole

Přinesení drobného občerstvení na agapé vítáno

Na akci není potřeba se přihlašovat.